VGCampina


VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina


 Samen sterk voor een goed pensioen !

Lidmaatschap

_________

 Wanneer kunt u lid worden van VGC


Volgens artikel 5.2 van de Statuten kunt U lid worden van 'VGC - Belangenvereniging van voormalige medewerkers Campina', indien:

U zich als zodanig aanmeldt, en


  1. U een pensioenuitkering ontvangt van de "StichtingPensioenfonds Campina", of;
  2. U vervroegd uit dienst van de onderneming Campina bent getreden, overeenkomstigde arbeidsvoorwaarden van Campina, of
  3. U bij Campina hebt gewerkt, en U t.z.t. op de pensioengerechtigde leeftijd een uitkering van de "Stichting Pensioenfonds Campina" gaat ontvangen ("slapers" genaamd, zie hieronder).


Slapers kunnen lid worden van de VGC (punt 3)


Sinds 2015 bestaat de mogelijkheid dat de zogenaamde “slapers” lid kunnen worden van VGC. Slapers zijn ex-werknemers van Campina waarvan de pensioenen nog niet zijn ingegaan. Het zijn de mensen die bij Campina gewerkt hebben en die van werkgever veranderd zijn. De Stichting Pensioenfonds Campina heeft ongeveer 13.000 verzekerden waarvan ongeveer 4.600 personen, een derde deel, tot deze categorie behoren. Ook voor deze mensen behartigt VGC de pensioenbelangen. Het bestuur van VGC nodigt deze mensen van harte uit om zich bij VGC aan te sluiten en daarmee de vereniging sterker te maken en haar invloed te vergroten.


Indien U lid wilt worden van de VGC kunt U zich aanmelden via één van de formulieren onder het hierna volgende kopje:    

_________

Lid worden VGC

Vindt

de rubriek Lid worden VGC.