VGCampina


VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina


 Samen sterk voor een goed pensioen !

Vertegenwoordiging

_________

Structuur van de Bestuursorganen bij Stichting Pensioenfonds Campina.Het Verantwoordingsorgaan:


met vertegenwoordigers van de deelnemers, de gepensioneerden en de werkgevers, dat jaarlijks een oordeel geeft over het door het bestuur van het pensioenfonds uitgevoerde beleid en dat met betrekking tot een aantal bepaalde zaken het recht heeft om het bestuur te adviseren/akkoord te geven.

Het Verantwoordingsorgaan


 Namens de Gepensioneerden:


  Cees Verstijnen - voorzitter (*)
  Frank Termote (*)

  Stanny Buddingh' (*)


 Namens de Werknemers:


  Henri van Ruremonde

 Namens de Werkgevers:


  Suzanne van Noppen


Pensioenfonds Bestuur:


Het hoogste orgaan van een stichting dat verantwoordelijk is voor het bereiken van het doel van de stichting. Voor de operationele zaken is het dagelijks bestuur, bestaande uit enige bestuursleden en de directeur, verantwoordelijk.

Het Pensioenfonds Bestuur


 Namens de Gepensioneerden:


  Martien van den Hoven - voorzitter (*)
  Rien van Berkel (*)

  

 Namens de Werknemers: 

 

  Jan Adriaans - secretaris

  Stephan de Haes

  Mirjam van der Molen

  Robbert Rothkrantz

 Namens de Werkgevers:


  Els Janssen

  Vacature


Pensioenbureau

 

Cor Spaans   -   directeur


 Raad van Toezicht

 

  Paul de Koning - voorzitter
  Vacature

  Ronald Ganzeboom  *)   lid van VGC


  _________