VGCampina


VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina


 Samen sterk voor een goed pensioen !

Contributie

_________


 Jaarlijkse contributieDe contributie bedraagt:


 voor het jaar 2024: € 8,= per jaar.


U ontvangt de VGC Nieuwsbrief met actuele informatie omtrent pensioenen, én over de pensioensituatie van Uw pensioenfonds in het bijzonder. Tevens ontvangt U de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.


Aspirant-Leden worden verzocht bij verhuizing of in geval van overlijden dit via e-mail of schriftelijk te (laten) melden bij het secretariaat van de Vereniging.

_________

unsplash