VGCampina


VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina


 Samen sterk voor een goed pensioen !

Lid worden van VGC

_________


 Aanmelden voor VGC-lid


U kunt zich aanmelden als VGC - Lid of Aspirant Lid door invulling van het "Aanmeldingsformulier".


Tevens kunt U een machtiging afgeven voor automatische afschrijving van de jaarlijkse contributie van Uw bankrekening.

Deze machtiging geeft minder kosten en geeft minder werk voor de penningmeester.

Nog eenvoudiger, U kunt zich direct aanmelden via het Internet.

Zie knop hieronder voor : Direct aanmelden met machtiging voor afschrijving jaarlijkse contributie.

Verzoeke ook kennis te nemen van de Privacy verklaring van de VGC

(Index kolom aan linkerzijde, 3e rubriek van onderen)

_________

Ga hier naar: