VGCampina


VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina


 Samen sterk voor een goed pensioen !

A.L.V. 19 april 2018 te Vught __________

Belangrijkste besluiten


  • De naam van de VGC Gepensioneerden Campinawordt gewijzigd in 'VGC -Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina'.


  • VGC neemt maatregelen om te voldoen aan de nieuwe wettelijke regels (van kracht vanaf 25 mei 2018) ten aanzien van persoonsgebonden informatie.


  • Frans Lemmerlijn treedt na 11 jaar bestuurslidmaatschap terug uit het Bestuur.


  • FrankTermote wordt herkozen als bestuurslid.


  • Bestuur is gedechargeerd voor Financiën van 2017.


  • Contributie 2019: 20 Euro.


  • Op 18 september 2018 organiseert VGC in Tilburg een themamiddag over het onderwerp"Woonvormen voor ouderen".


Tevens Presentaties in het 2e deel:


  • Mededelingen vanuit het fonds door dir. Cor Spaans.


  • Presentatie door ons lid Jos Lankveld over "Ontwikkelingen in de Zuiverlindustrie in Nederland sinds 1866 tot de 1e Wereldoorlog".Onderstaand kunt U een kort verslag van de A.L.V. van 19 april 2018 downloaden:

__________