VGCampina


VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina


 Samen sterk voor een goed pensioen !

Contributie

_________


 Jaarlijkse contributie


De leden-contributie bedraagt:


  voor het jaar 2024: € 16,= per jaar.U ontvangt de VGC Nieuwsbrief met actuele informatie omtrent pensioenen, én over de pensioensituatie van Uw pensioenfonds in het bijzonder.

Tevens ontvangt U de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.


Komt een lid van onze vereniging te overlijden dan kan de echtgeno(o)t(e) lid worden. De verschuldigde contributie start vanaf het eerste volgende jaar, waarop zijn/haar partner is overleden.


Leden worden verzocht bij verhuizing of in geval van overlijden dit schriftelijk te (laten) melden bij het secretariaat van de Vereniging.

    

_________

Actuele Zaken


Vindt   

de actuele zaken die er momenteel spelen.