VGCampina


VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina


 Samen sterk voor een goed pensioen !

A.L.V. 18 april 2019 te Vught

__________


Ruim 120 leden namen deel aan de ALV van 18 april. Hoewel er aan de vergadering geen grote beslispunten werden voorgelegd, was het een interessante bijeenkomst.


De financiële situatie van SPC werd uiteengezet door haar directeur Cor Spaans en er werden de gebruikelijke verenigingszaken behandeld.

Besloten werd om als vereniging toe te treden tot een koepelorganisatie, Stanny Buddingh’ werd benoemd tot nieuw bestuurslid en de contributie voor volgend jaar werd onveranderd vastgesteld op € 20.


Jos Lankveld hield een interessante verhandeling over het verleden van de zuivel waarbij hij op basis van historisch onderzoek vaststelde dat het merk Campina niet in 1871 is ontstaan maar bijna een eeuw later.


Het uitgebreide verslag van deze vergadering ontvangt u samen met de uitnodiging voor de A.L.V. van 16 april 2020.________