VGCampina


VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina


 Samen sterk voor een goed pensioen !

Dekkingsgraad SPC

__________

2024

Jaar 2024

% beleidsdekkingsgraad

%

marktwaarde dekkingsgraad


 % dekkingsgraad (actueel)

 april (voorlopig)

126,4

128,7

128,7

 maart

126,0

128,9

128,9

 februari

125,5

127,9

127,9

 januari     

125,2

126,0

126,0

2023

Jaar 2023

% beleidsdekkingsgraad

%

marktwaarde dekkingsgraad


 % dekkingsgraad (actueel)

 december   

124,9

125,8

125,8

 november

125,7

126,1

126,1

 oktober

126,5

125,1

125,1

 september

127,3

126,8

126,8

 augustus     

127,9

126,1

126,1

 juli 

128,7

127,0

127,0

 juni

129,1

125,0

125,0

 mei

129,6

123,4

123,4

 april

130,4

123,7

123,7

 maart

131,2

122,8

122,8

 februari

131,9

124,1

124,1

 januari

132,1

123,0

123,0

2022

Jaar 2022

% beleidsdekkingsgraad

%

marktwaarde dekkingsgraad


 % dekkingsgraad (actueel)

 december

132,4 

135,0

135,1

 november

132,2

135,2

135.4

 oktober

131,7

135,4

135,5

 september

131.2

133,4

133,6

 augustus 

130,7

135,0

135,2

 juli

130,1

131,6

131,9

 juni

129,7

131,2

131,3

 mei

129,3

133,0

133,2

 april

128,7

132,3

132,7

 maart

128,1

130,7

131,4

 februari

127,5

126,6

127,2

 januari

126,9

126,0

126,8

2021

Jaar 2021

% beleidsdekkingsgraad

%

marktwaarde dekkingsgraad


 % dekkingsgraad (actueel)

 december

126,2

131,0

132,1

 november

125,0

127,6

129,0

 oktober

123,9

128,3

129,8

 september

122,3

126,7

127,7

 augustus 

120,8

126,9

128,2

 juli

119,3

125,2

126,5

 juni

117,8

126,4

127,4

 mei

116,1

124,7

125,8

 april

114,4

124,7

125,7

 maart

112,5

122,4

123,4

 februari

110,6

119,4

120,6

 januari

109,6

116,8

118,3

2020

Jaar 2020

% beleidsdekkingsgraad

%

marktwaarde dekkingsgraad


 % dekkingsgraad (actueel)

 december

109,2 

115,7

117,9

 november

109,1

113,8

116,0

 oktober

108,9

108,3

110,5

 september

109,1

106,8

109,1

 augustus 

109,3

108,2

110,4

 juli

109,1

105,4

107,9

 juni

109,5

104,6

106,9

 mei

110,0

103,7

105,8

 april

110,4

100,7

103,4

 maart

111,4

97,7

99,9

 februari

112,5

106,6

108,9

 januari

112,9

111,8

114,0

2019

Jaar 2019

% beleidsdekkingsgraad

%

marktwaarde dekkingsgraad


 % dekkingsgraad (actueel)

 december

112,7

114,3

116,1

 november

112,2

112,0

114,0

 oktober

112,1

110,8

112,8

 september

112,2

108,6

111,0

 augustus 

112,5

106,4

108,9

 juli

113,0

110,5

112,4

 juni

113,2

112,2

112,8

 mei

113,3

109,8

111,2

 april

113,5

113,3

114,5

 maart

113,4

111,8

113.1

 februari

113,4

112,8

113,8

 januari

113,5

110,9

112,0

2018

Jaar 2018

% beleidsdekkingsgraad

%

marktwaarde dekkingsgraad


 % dekkingsgraad (actueel)

 december

113,8

108,5

109,4

 november

114,2

112,7

113,5

 oktober

114,2

112,5

113,3

 september

114,2

114,1

115,0

 augustus 

114,0

113,5

114,5

 juli

113,7

114,3

115,2

 juni

113,4

112,7

113,6

 mei

113,1

112,9

113,9

 april

112,8

112,7

113,8

 maart

112,5

111,8

112,9

 februari

112,2

113,5

114,6

 januari

111,6

114,8

116,0

2017

Jaar 2017

% beleidsdekkingsgraad

%

marktwaarde dekkingsgraad


 % dekkingsgraad (actueel)

 december

110,9

112,8

113,9

 november

110,3

112,5

113,5

 oktober

109,5

112,2

113,2

 september

108,7

111,3

112,5

 augustus 

107,9

109,7

110,9

 juli

107,2

110,6

111,7

 juni

106,4

109,4

110,7

 mei

105,6

109,0

110,4

 april

104,9

108,2

109,7

 maart

104,1

107,3

108,8

 februari

103,4

106,6

108,2

 januari

102,5

105,6

107,1

2016

Jaar 2016

% beleidsdekkingsgraad

%

marktwaarde dekkingsgraad


 % dekkingsgraad (actueel)

 december

101,9

104,5

106,4

 november

101,6

102,7

104,5

 oktober

101,6

100,7

103,0

 september

101,7

100,0

102,7

 augustus 

101,6

99,7

102,6

 juli

101,6

99,5

102,4

 juni

101,9

98,9

101,6

 mei

102,3

99,1

101,3

 april

102,8

98,9

101,0

 maart

103,1

97,8

100,3

 februari

103,5

95,1

97,6

 januari

104,3

97,1

99,2

2015

Jaar 2015

% beleidsdekkingsgraad

%

marktwaarde dekkingsgraad


 % dekkingsgraad (actueel)

 december

104,7

101,5

103,2

 november

105,0

102,7

104,6

 oktober

105,2

102,5

104,3

 september

105,2

99,5

101,4

 augustus 

105,6

100,8

102,7

 juli

106,0

103,5

105,5

 juni

106,1

103,9

106,7

 mei

106,1

106,3

107,0

 april

106,1

101,0

105,2

 maart

106,1

99,9

104,8

 februari

106,2

103,0

106,7

 januari

106,2

100,9

104,8


(Ter info: bij de -marktwaarde dekkingsgraad- worden zowel de beleggingen als de verplichtingen berekend met behulp van de actuele marktrente)


Vanaf 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen in het kader van het Nieuw Financieel Toetsingskader (NFTK). Die moeten zorgen voor stabielere pensioenen en meer transparantie. De nieuwe regels schrijven ook een nieuwe methode voor om de financiële positie te bepalen. Wat betekent dit?


Nieuwe methode: de "Beleidsdekkingsgraad"


Alle pensioenfondsen moeten vanaf 2015 gebruik maken van de zogenaamde "Beleidsdekkingsgraad". De Beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Hierbij worden de verplichtingen vastgesteld op basis van de éénmaands (UFR) rente in plaats van de driemaands- gemiddelde (UFR) rente, zoals deze nog in 2014 werd gebruikt. De dekkingsgraden van 2015 zijn daarom niet goed te vergelijken met de gerapporteerde dekkingsgraden van 2014. In bovenstaande tabel wordt in de rechter kolom de dekkingsgraad aangegeven volgens de (oude) methode van 2014.

De nieuwe Beleidsdekkingsgraad wordt "stabieler" dan de oude dekkingsgraad. In de oude situatie had een verandering in rente, en/of de bezittingen of verplichtingen, direct effect op de dekkingsgraad. Hierdoor kon de dekkingsgraad in korte tijd sterk schommelen a.g.v. plotselinge veranderingen op de financiële markten. In de nieuwe situatie zijn de schommelingen door de middeling over 12 maanden logischerwijs veel kleiner.     "Beleidsdekkingsgraad" per eind 2014


De laatste 'oude' dekkingsgraad van 2014 was van eind december, en bedroeg voor het pensioenfonds Campina 106.4%. Om de beleidsdekkingsgraad per einde 2014 te kunnen berekenen, moeten dus alle dekkingsgraden van 2014 bij elkaar worden opgeteld en gedeeld door 12:
Jaar 2014

%

oude dekkingsgraad


 december 

106,4

 november

106,4

 oktober

105,2

 september

105,2

 augustus 

108,3

 juli

106,6

 juni

107,0

 mei

106,9

 april

105,7

 maart

105,8

 februari

105,9

 januari

105,3

 Beleidsdekkingsgraad per eind 2014

1.274.7 / 12 = 106,2%

Gegevens op basis publicatie SPF afkomstig uit: www.pfcampina.nl


Per eind 2014 is er nog weinig verschil tussen de oude berekende dekkingsgraad en de nieuwe Beleidsdekkingsgraad. Oud bij 3 maand gemiddelde rente was 106.4%, en de Beleidsdekkingsgraad (over 12 maand) is dan 106.2%
Vanaf 1 januari 2015 wordt deactuele dekkingsgraad dus bepaald, volgens de nieuwe regels bij éénmaandsrente. Vervolgens kan dan de nieuwe "Beleidsdekkingsgraad" worden vastgesteld.

Hoe is de inschatting voor de ontwikkeling van de Beleidsdekkingsgraad in 2015. De rente is in de loop van 2014 gedaald. Als de economie nu gelijk blijft, komt deze lagere rente voor een steeds groter deel in het gemiddelde van de Beleidsdekkingsgraad naar voren, hetgeen helaas een negatieve werking zal hebben op de dekkingsgraad. Laten we hopen dat de economie gaat aantrekken en/of de rente weer wat stijgt! En beide effecten lijken nu nog steeds niet echt op te treden........?


Is er nu iets veranderd? Nee, niet echt. Het is een cosmetische verandering .....alleen is door de regelgeving minder snel sprake van dekkings tekort en de kans op korten van pensioenen. Maar ook...... de kans op enige indexatie is hierdoor voor gepensioneerden erg fors afgenomen!  (Zie bij 'NIEUW FTK - de effecten')


__________

Hier vindt U :