VGCampina


VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina


 Samen sterk voor een goed pensioen !

Wat doet de VGC

__________


Het bestuur is van mening dat er in de huidige situatie nog steeds veel te doen is voor de VGC.


1 Een waakhondfunctie blijft echt nodig voor de gepensioneerden van Campina. Indexatie toezeggingen in de werkzame periode zijn wel erg gemakkelijk terzijde geschoven.


2 Ook in de Pensioenwet wordt uitgegaan van krachtige verenigingen van gepensioneerden. Wij hebben ons daarom aangesloten bij de landelijke vereniging Koepel van Gepensioneerden, zie website:

3 De VGC wil blijven zoeken naar oplossingen om de toeslagen/ indexering te herstellen.


4 Door goede samenwerking binnen een Vereniging ontstaat tenminste een gesprekspartner van gewicht, richting Stichting Pensioenfonds Campina en richting Royal FrieslandCampina.


5 De Pensioenwetgeving is voortdurend in beweging, ook in politieke zin. Alleen via een Vereniging van Gepensioneerden is nu invloed uit te oefenen.


7 De Vereniging is niet alleen nodig voor indexering, maar ook nodig als op een andere wijze de belangen van de gepensioneerden in gevaar worden gebracht.


8 Alleen een Vereniging kan zich (enige) kosten permitteren voor assistentie en juridische hulp bij problemen en veranderingen bij onze pensioenen.


Nog geen lid? Wat kunt u doen?

__________