VGCampina


VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina


 Samen sterk voor een goed pensioen !

Aegon regeling

_________


 Informatie over Aegon regelingen voor

ex-Campina medewerkers               Medewerkers die in dienst zijn geweest bij Campina en/of rechtsopvolgers (FrieslandCampina of dochteronderneming) hebben gedurende de jaren 2006 t/m 2014 bij Aegon pensioenrechten opgebouwd. Uiteraard indien zij daarvoor volgens de spelregels in aanmerking kwamen.


Deze pensioenrechten hebben betrekking op 2 regelingen te weten:

  • de 3,25 % regeling voor eerder stoppen met werken en
  • de zogenaamde Excedent pensioenregeling

(dat is de regeling voor medewerkers die meer verdienden dan het maximum pensioengevend salaris van de basispensioenregeling van de Pensioen Cao zuivelindustrie).


Op enig moment komt voor u aan de orde wanneer u deze opgebouwde rechten bij Aegon kunt omzetten naar een pensioenuitkering.

  • Dit speelt als u besluit om eerder te stoppen met werken voordat u de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt (fiscaal mag dat na de 60-jarige leeftijd en maximaal 5 jaar voordat uw AOW ingaat);
  • U gaat stoppen met werken op het moment dat u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.


Het is goed te weten dat bij het “verzilveren “ van de bij Aegon opgebouwde pensioenrechten een aantal aandachtspunten spelen.


1. De aanbieding die U van Aegon krijgt heeft een beperkte looptijd. U krijgt maar een aantal weken (ca. 4 tot 6) de tijd om het aanbod van Aegon te accepteren. Het is in uw eigen belang om de offerte van Aegon niet te laten liggen maar er direct naar te kijken.


2. Bij het doen van een aanbod zal Aegon, indien voor U van toepassing, de opgebouwde pensioenbedragen van de 3,25 % regeling en de Excedentregeling samenvoegen. zodat u één offerte aangeboden krijgt.


3. U ben niet verplicht het aanbod van Aegon te accepteren. Dit betekent concreet dat U met het bij Aegon opgebouwde pensioenkapitaal naar een andere pensioenverzekeraar mag gaan. Deze keus is aan u. U kunt hiertoe zelf contact leggen met andere pensioenverzekeraars. Dat kunt U ook laten doen bijvoorbeeld via uw eigen assuradeur / pensioenmakelaar /verzekeringskantoor en / of een andere pensioendeskundige. Eventuele kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn uiteraard voor uw eigen rekening. U kunt vervolgens de uitgebrachte offertes van andere maatschappijen naast die van Aegon leggen en een definitief besluit nemen waar U uw pensioenkapitaal gaat onderbrengen. Let wel: het is niet mogelijk om het opgebouwd pensioenkapitaal bij Aegon contant uit te laten betalen. Dit kan wel als Aegon dat aangeeft en het slechts een klein opgebouwd kapitaal betreft.


4. Bij het aankopen van pensioen bij Aegon worden door Aegon kosten in rekening gebracht. Nadere informatie over o.a. de hoogte van die kosten kunt u vinden op de site van Aegon.

Via deze site (zie groene knop hieronder) komt u terecht op een pagina waar u nadere informatie aantreft over de producten van Aegon.


Zie met name onder Pensioen uitkeren:

            -  Aegon Uitkerend Garantiepensioen

                  -  Aegon Uitkerend Beleggingspensioen.Wij willen u er nog eens uitdrukkelijk op wijzen dat u NIET VERPLICHT bent uw pensioen vanuit de 3,25% en / of Excedent regeling aan te kopen bij Aegon (zie punt 3 hierboven).


Indien u nadere informatie wenst over de regelingen van Aegon en de uitvoering hiervan dan kunt U zich wenden tot het Pensioenbureau van FrieslandCampina.

_________