VGCampina


VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina


 Samen sterk voor een goed pensioen !

Aanmelden met machtiging

_________


 Formulier voor aanmelding met machtiging


Als lid of aspirant-lid van:


           "Vereniging voormalige medewerkers CAMPINA"


Tevens voor machtiging van automatisch afschrijving van de jaarlijkse contributie.Naam Incassant: Vereniging van Gepensioneerden Campina


Incassant ID: NL 85 ZZZ 110519570000,

behorend bij de bankrekening van VGC :   NL12RABO 0127077405


Reden van betaling:      Contributie (jaarlijks)


Na invulling op "Verstuur" drukken en de aanmelding komt bij de secretaris van de VGC.


Door invulling van onderstaande gegevens kunt U zich direct aanmelden als lid of aspirant-lid van de VGC. Tevens geeft U via dit formulier aan dat de jaarlijkse contributie automatisch kan worden afgeschreven van uw bankrekening.                              


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________


Ter Informatie:


Als U het niet eens bent met de afschrijving kunt U deze laten terugboeken.

Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

U kunt uw bank ook voor het moment van afschrijving verzoeken een standaard Europese incasso-opdracht tegen te houden. Als U van mening bent dat een bedrag ten onrecht van uw rekening is afgeschreven, omdat U geen machtiging heeft afgegeven, kunt U tot 13 maanden na datum van afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren.

Vraag Uw bank naar de voorwaarden.


Echter, U kunt in dat geval veel eenvoudiger contact opnemen met de VGC-secretaris, die lost dat wel op!