VGCampina


VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina


 Samen sterk voor een goed pensioen !

Aspirant lidmaatschap

_________ Wanneer kunt u Aspirant lid worden van VGC


  1. Indien u nog in dienst bent bij "Royal Friesland Campina", én
  2. U heeft pensioenrechten opgebouwd bij de "Stichting Pensioenfonds Campina",
  3. Dan kunt u aspirant-lid worden van onze vereniging.
  4. Aspirant-leden hebben binnen VGC geen stemrecht, maar kunnen wel aan alle activiteiten deelnemen.
  5. Aspirant leden ontvangen de Nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor de A.L.V.
  6. Gewoon lid worden is voor actieve medewerkers van Royal Friesland Campina helaas juridisch niet haalbaar, gezien de status die VGC heeft als partner in diverse overlegcolleges en als kandidaat-stellende organisatie hiervoor.
  7. De contributie voor aspirant-leden is de helft van de contributie voor gewone leden (zie hierna).
  8. Indien U aspirant-lid wilt worden van de V.G.C. kunt U zich aanmelden via één van de formulieren onder het hierna volgende kopje:


_________