Welkom op de website van de VGC ______________________________________  

       


Sinds enige tijd is VGC als vereniging lid van de Koepel GepensioneerdenDe gedachte achter dit lidmaatschap is dat individuele verenigingen als de onze te klein zijn om alle relevante informatie die voor ouderen van belang zijn te volgen en om gehoord te worden in Den Haag. In de afgelopen twee jaar is ons gebleken dat dit lidmaatschap nuttig is. De Koepel beschikt over veel deskundigheid op het gebied van pensioenen en andere onderwerpen die voor mensen in onze leeftijdscategorie van belang zijn. Over ontstaan en over haar werkzaamheden laten we de Koepel onderstaand zelf aan het woord.  


‘Koepel Gepensioneerden is ontstaan uit het samengaan van twee overkoepelende belangenverenigingen van gepensioneerden KNVG en NVOG, afkomstig uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties en 82 onafhankelijke ouderen- en seniorenverenigingen. Samen met haar zusterorganisaties en ander ouderenbelangen-verenigingen behartigt Koepel Gepensioneerden de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden heeft een grotere diversiteit aan lid-organisaties en hun achterban: zowel kleine verenigingen als grote, en niet alleen verbonden aan ondernemingspensioenfondsen, maar ook bedrijfstak- en beroepspensioenfondsen en verzekeraars.

De drie hoofdthema’s waarop Koepel Gepensioneerden zich richt zijn Pensioenen, Zorg, Welzijn & Wonen (ZWW) en Inkomen en Koopkracht en AOW. Centraal staat de materiële belangenbehartiging voor gepensioneerden. Koepel Gepensioneerden is ook actief op EU-niveau, onder meer door deelname aan de Social Protection Expert Group in AGE EUROPE, als vertegenwoordiger van AGE-Nederland, waarvan een aantal landelijke organisaties lid is.

Koepel Gepensioneerden is een vrijwilligersorganisatie die steunt op de (onbetaalde) medewerking van een groot aantal leden van de aangesloten organisaties. Zij stellen hun tijd beschikbaar en maken gebruik van de kennis en ervaring verworven in de door hen, voorafgaand aan hun pensionering, vervulde functies.

Bij Koepel Gepensioneerden zijn aangesloten de KBO-Brabant en FASv, de Federatie van Algemene Seniorenvereniging. Bovendien werkt de Koepel Gepensioneerden intensief samen met de landelijke ouderen-organisaties KBO-PCOB en NOOM. Koepel Gepensioneerden is tevens lid van AGE Europe, die de belangen van ouderen op Europees niveau behartigt. Ook daarvoor zijn binnen Nederland samenwerkings -verbanden, zoals met de ANBO, waarin Koepel Gepensioneerden participeert.’ 


Op de site van de Koepel vindt u veel interessante informatie over de activiteiten en de actuele thema’s. Het is zeer de moeite waard om deze site een keer te bezoeken. Ga hiervoor naar www.koepelgepensioneerden.nl

__________________________________________________________

Bent u een voormalige medewerker van Campina, heeft u pensioenrechten bij Stichting Pensioenfonds Campina en bent u nog geen lid van VGC? Dan nodigen wij u uit om u bij ons aan te sluiten.

Waarom is het voor u en uw voormalige collega’s belangrijk om lid te zijn van VGC: 

- VGC heeft vertegenwoordigers in diverse bestuurslagen van Pensioenfonds Campina en kan daardoor de stem van de gepensioneerden en toekomstig-gepensioneerden bij ons pensioenfonds laten doorklinken.

- VGC is aangesloten bij de landelijke Koepel Gepensioneerden en kan via afvaardiging en vertegenwoordiging meepraten en -denken over pensioenzaken in Den Haag. Denk bijvoorbeeld aan de uitwerking van het pensioenakkoord.

- VGC heeft in het verleden successen behaald in conflicten met de werkgever. Deze acties hebben behoorlijk financieel resultaat gehad en bereikt is dat kortingen op onze pensioenen tot op heden zijn voorkomen.

- VGC organiseert jaarlijks een Algemene Leden Vergadering waar de leden worden geïnformeerd over actuele pensioenzaken. Aansluitend is er dan gelegenheid om voormalige collega’s te ontmoeten.

- VGC stuurt minimaal twee keer per jaar een Nieuwsbrief aan haar leden.

- VGC organiseert eens per jaar voor leden en hun partners een themamiddag. Op luchtige wijze wordt dan een onderwerp belicht dat voor ouderen interessant is. Het sociale aspect van deze middag is ook belangrijk. Met een glaasje en een hapje kunt u met uw voormalige collega’s herinneringen ophalen en contacten vernieuwen.

- VGC onderhoudt een website met actuele ontwikkelingen en zaken uit het verleden. 

Het lidmaatschap van VGC is spotgoedkoop! Leden (ex-medewerkers die niet meer in actieve dienst zijn bij Royal Friesland Campina) betalen € 16 per jaar en aspirant-leden (ex-medewerkers die nog wel in actieve dienst zijn bij Royal Friesland Campina) betalen slechts € 8 per jaar. 

Aarzel niet! Kom op voor de pensioenbelangen van uzelf en van uw voormalige collega’s. 

U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen (zie Linker kolom, 10e regel van onder: Lid worden van VGC) en toe te zenden aan het secretariaat van de VGC. 

Dit kan per e-mail: vgcampina@hotmail.com  of   per brief naar:  Dorpsstraat 81,   5735 EC      AARLE-RIXTEL. 

Aanmelden via de website: www.vgcampina.nl/lidmaatschap is ook mogelijk.                 ____________________________________________________________________

Veel plezier in Uw zoektocht rondom het Pensioen, en de voormalige medewerkers van Campina: de VGC !

Introductie:

In het jaar 2000 werden de gepensioneerden van Campina geconfronteerd met een kortingsmaatregel op de jaarlijkse inflatie van de pensioenen (indexatie genaamd). Dit wekte zoveel verontwaardiging, dat het voor een aantal gepensioneerden dé reden was om een belangenvereniging op te richten, die kon opkomen voor haar pensioenrechten. De pensioenrechten en toezeggingen die in het werkzame leven waren opgebouwd, en vastgelegd!

Zo werd in 2001 de 'Vereniging van Gepensioneerden Campina' opgericht (afgekort VGC). En reeds snel was er sprake van een groot aantal leden, die actie wilde voeren voor het behoud van hun rechten. Via het actieplan 2004 werden tegen de werkgever procedures in gang gezet , hetgeen uiteindelijk resulteerde in een overeenkomst waarbij een deel van het verlies aan indexatie werd gecompenseerd. Tevens kregen de gepensioneerden meer zeggenschap in de bestuursorganen van het Campina Pensioenfonds.

De Vereniging legt op de jaarlijkse ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid. Via de Nieuwsbrieven worden de leden op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen in de pensioenwereld, zowel binnen het pensioenfond als binnen de VGC. 

In 2018 is de naam gewijzigd in 'VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina', waardoor ook medewerkers van RFC die pensioenrechten hebben in het 'Pensioenfonds van Campina' aspirant-lid  kunnen worden van de VGC.

Via deze website vindt U alle nieuws, activiteiten en veel informatie.

We willen onze doelstellingen en activiteiten graag actief voor het voetlicht brengen en zijn altijd bereid om u hierover te informeren.

De vereniging telt nu ruim 1500 leden.

Mocht U nog geen lid of aspirant-lid zijn, en na kennisname van deze informatie, lid (c.q. aspirant-lid) willen worden? Dan kunt U dat meteen allemaal via deze website regelen:

 klik dan HIER

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail