VGCampina


VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina


 Samen sterk voor een goed pensioen !

Welkom op de VGC-site

__________

Nieuws van Pensioenfonds SPC


Bericht van SPC

 

Uitnodiging risicobereidheidsonderzoek: laat uw mening horen!

U ontvangt of heeft pensioen bij Pensioenfonds Campina. Uw deelname aan dit onderzoek is daarom belangrijk voor ons. Graag nodigen wij u uit om vanaf donderdag 23 mei 2024 mee te doen aan ons risicobereidheids-onderzoek.

 

Waarom is het belangrijk om mee te doen aan het onderzoek?

Met dit onderzoek verzamelen wij informatie over hoe u denkt over uw pensioen. En hoeveel risico u wilt en kunt nemen met uw pensioen. Hoe beter wij weten wat u belangrijk vindt, hoe beter wij dat straks mee kunnen nemen bij onze beslissingen. Bijvoorbeeld hoeveel risico wij nemen bij het beleggen van uw pensioengeld.

 

In 2019 hebben we een soortgelijk onderzoek gedaan. Maar dat is alweer een tijdje geleden. Daarom doen wij dit onderzoek nu opnieuw. Dan weten we zeker dat wij straks met actuele informatie onze beslissingen kunnen nemen.

 

Wie voert het onderzoek uit?

Onderzoeksbureau Motivaction voert dit onderzoek uit namens Pensioenfonds Campina.

Motivaction gaat met aandacht om met uw antwoorden en zorgt ervoor dat uw antwoorden niet naar u terug te herleiden zijn. Bij de verwerking van uw informatie houdt Motivaction zich aan de privacywetgeving.

 

Hoe kunt u meedoen?

Op donderdag 23 mei 2024 ontvangen deelnemers, die werkzaam zijn bij FrieslandCampina, een e-mail van Motivaction met de link naar de website van het onderzoek. In week 23 ontvangen alle personen, die binnen de doelgroep vallen van het risicobereidheidsonderzoek, een brief. In de brief staat de link vermeld naar de website van het onderzoek met uw inlog-gegevens. U kunt tot en met maandag 24 juni 2024 deelnemen aan het onderzoek.

 

Wij bedanken u alvast voor uw deelname!

________


Wij houden u via de website van VGC en de VGC Nieuwsbrief zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen t.a.v. Stichting Pensioenfonds Campina (SPC).

SPC heeft een eigen Website en nieuwsbrief. Zie groene knop hieronder om naar de SPC site en Nieuwsbrief te gaan.

________

 

22e Ledenvergadering op 18 april

succesvol verlopenDe jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 18 april werd druk bezocht met maar liefst 140 deelnemers!


De onderwerpen (*) werden door de verschillende sprekers helder voor het voetlicht gebracht, waardoor de extra gereserveerde tijd voor vragen niet echt nodig bleek te zijn. Hierdoor was er ruim tijd voor de borrel met hapjes en vervolgens is nog een flink aantal mensen gebleven voor de lunch en om gezellig even bij te praten.


Tijdens de vergadering werd ook stilgestaan bij het afscheid van twee bestuursleden: Ed van Gastel (Financiën) en Frans Savelkouls (Communicatie). Twee nieuwe bestuursleden: Guus Tielen en Wilma van Vugt werden voorgedragen en akkoord bevonden. Zij zullen meer over zichzelf vertellen in de nieuwsbrief die in juli uitkomt.


Het uitgebreide verslag van de ledenvergadering zal binnenkort te lezen zijn op deze website.

________

Wat doet VGC?


De VGC is een belangenvereniging voor voormalige medewerkers van Campina, die pensioen hebben opgebouwd bij SPC. Zowel gepensioneerden als nog-niet gepensioneerden kunnen lid worden. Behalve het behartigen van de belangen van onze leden bieden wij ook een platform voor het bevorderen en instandhouden van contacten tussen de leden en aspirantleden van de vereniging. Voor meer informatie zie: Doelstelling en Statuten.

________

 

Vriendelijk verzoek aan onze leden


Een klein aantal leden heeft een nieuw woon- of emailadres zonder dat dit bij VGC bekend is. Hierdoor komt onze post aan deze leden als onbestelbaar retour. Onze ledenadministrateur moet dan als een moderne Sherlock Holmes op zoek naar de gewijzigde adresgegevens. Een tijdrovend karweitje.

Om hem dit te besparen, doen we het vriendelijke verzoek aan onze leden om ons bij wijzigingen uw nieuwe post- en/of emailadres aan ons door te geven via:

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

________

 

Kies in het Menu:

Nieuwsbrieven


en selecteer laatste Nieuwsbrief nr. 63