VGCampina


VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina


 Samen sterk voor een goed pensioen !

Welkom  op de  VGC-site

__________

Bedrag ineens


In Nieuwsbrief 34 van februari 2023 van het Pensioenfonds Campina heeft u kunnen lezen over een nieuwe keuze mogelijkheid voor de ingang uw pensioen. Inmiddels is de ingangsdatum hiervan vastgesteld. Gaat u op of na 1 januari 2024 met pensioen? Dan kunt u ervoor kiezen om een deel van uw opgebouwde pensioen in één keer te laten betalen. Een ‘bedrag ineens’. Wilt u hier meer over weten, neem contact op met Pensioenfonds Campina. Daar kunnen ze u verder helpen.

Volledigheidshalve zij vermeld dat de ingangsdatum hiervoor inmiddels is uitgesteld tot 1 januari 2025.

  __________


Opnieuw naar de rechter


Op de website van de Stichting Pensioenfonds Campina is op 28 februari de nieuwe Nieuwsbrief van het fonds gepubliceerd. Hierin wordt gemeld dat het fonds opnieuw een rechtszaak tegen Royal FrieslandCampina begint. Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad in september 2022 is door het fonds geprobeerd een oplossing te treffen met Royal FrieslandCampina maar de onderneming heeft dit afgewezen. Het bestuur van het fonds heeft daarop besloten een nieuwe juridische procedure te beginnen om via de rechter een redelijke vergoeding toegewezen te krijgen.

Wij houden u via de website van VGC en de Nieuwsbrief van VGC zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelingen.


U kunt de Nieuwsbrief digitaal lezen op de website van de Stichting Pensioenfonds Campina. Zie groene knop hieronder.

Hierna, klik je binnen de PensioenfondsCampina-site, op het Menu, vervolgens kiest u voor "Nieuwsbrieven". 

________

 

Vriendelijk verzoek aan onze leden


Een klein aantal leden heeft een nieuw woon- of emailadres zonder dat dit bij VGC bekend is. Hierdoor komt onze post aan deze leden als onbestelbaar retour. Onze ledenadministrateur moet dan als een moderne Sherlock Holmes op zoek naar de gewijzigde adresgegevens. Een tijdrovend karweitje.

Om hem dit te besparen, doen we het vriendelijke verzoek aan onze leden om ons bij wijzigingen uw nieuwe post- en/of emailadres aan ons door te geven via:

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.


__________


Kies in het Menu:

Nieuwsbrieven


en selecteer laatste Nieuwsbrief nr. 63