VGCampina


VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina


 Samen sterk voor een goed pensioen !

Innovatie FrCa 2022

_________

Innovatie bij Friesland Campina


Uit de schriftelijke enquête die we in 2020 onder de VGC-leden hebben gehouden, stond een bezoek aan het innovatiecentrum van RFC in Wageningen met stip boven aan de wensenlijst. Aanvankelijk hadden we deze themadag gepland in 2021, maar door de onzekerheden rond corona is toen besloten het bezoek een jaartje uit te stellen.
Vanwege een gelimiteerde ontvangstcapaciteit werd het bezoek verdeeld over twee middagen en wel op 22 en 29 september. In totaal hebben ongeveer 120 personen, leden en partners van leden, deelgenomen.

Na de ontvangst met koffie waren er drie plenaire presentaties. Margrethe Jonkman vertelde over de filosofie achter de organisatie van R&D en de belangrijkste speerpunten.Het grootste deelvan de medewerkers (400+) is gehuisvest in het nieuwe centrum op de Campus in Wageningen en zit dichtbij de relevante kennis van de WUR. Een kleiner centrum (40+) staat in Singapore, dichtbij de klanten in Azië. Hoewel de focus natuurlijk nog steeds op de technologie, gezondheid en kwaliteit van zuivelproducten is gericht, zijn er twee belangrijke verschuivingen. Een daarvan is het recent gestarte ontwikkelingsprogramma op het gebied van plantaardige alternatieven. Deze nieuwe innovatie-richting werd toegelicht door Eric ten Grotenhuis. Het eerste resultaat ervan zien we inmiddels in de markt met Chocomel Plant. De tweede belangrijke verschuiving waar veel aandacht naar uitgaat is duurzaamheid. Dit onderwerp, toegelicht door Marleen Visker en Jeroen Heck, heeft R&D dicht bij de veehouder gebracht en is al enkele jaren het onderwerp met de meeste publiciteit. Duurzaamheid is nu het cruciale onderwerp voor behoud van een sterke Nederlandse zuivelketen.

Het volgende programma onderdeel was een rondleiding door het innovatiecentrum. Hiervoor werden we opgedeeld in groepjes van ongeveer tien personen en rondgeleid langseen zestal “standjes” waar diverse experts dieper ingingen op bepaalde actuele onderwerpen over voeding, sensorische testen, de imposante pilotplant, applicaties van ingrediënten en de wereldwijde productmerken. Dat de betrokkenheid van onze leden nog groot is, bleek uit de actieve interactie met de sprekers. Als afsluitend onderdeel was er een gezellige borrel (alcoholvrij) met hapjes waar we met elkaar en de medewerkers na konden praten over wat we gezien en gehoord hadden en natuurlijke over van hoe het was in onze tijd.


De reacties van de leden waren zonder uitzondering zeer lovend over de wijze waarop we ontvangen zijn door FrieslandCampina en over het enthousiasme waarop de medewerkers over hun werk vertelden.

_________