VGCampina


VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina


 Samen sterk voor een goed pensioen !

Bestuur VGC

__________

Het Bestuur van de VGC is als volgt samengesteld


Voorzitter

 Toon van Hooijdonk

Aandachtsgebied:

 Koepel gepensioneerden   en externe contacten

1e Secretaris

 Stanny Buddingh'

Aandachtsgebied:

 Verslaglegging,   archiefwerkgroep en lid   Verantwoordingsorgaan

2e Secretaris

 Sjef van den Hoven

Aandachtsgebied:

 Ledenadministratie

Penningmeester

 Guus Tielen

Aandachtsgebied:

 Financiële admin/Verslag

 Contributie inning

Lid van Bestuur

  Wilma van Vugt

Aandachtsgebied:

 Communicatie

 Nieuwsbrief / Website  

Lid van Bestuur

 Joan van Oorschot

Aandachtsgebied:

 Koepel gepensioneerden,   themadagen

Lid van Bestuur

 Atze Schaap

Aandachtsgebied:

 Nieuw pensioenakkoord


Technische ondersteuning digitale zaken:   Hans Jansen


Wilt U contact met de secretaris, Stanny Buddingh' ?


De"Vereniging van Gepensioneerden Campina", afgekort VGC, is statutair gevestigd te Veghel.

Ingeschreven op 25-10-2001 bij de Kamer van Koophandel onder nummer:  11051957


 __________
Kies in het Menu:

Nieuwsbrieven


en selecteer laatste Nieuwsbrief nr. 63