Structuur van de Bestuursorganen bij Stichting Pensioenfonds Campina.


Het Verantwoordingsorgaan: met vertegenwoordigers van de deelnemers, de gepensioneerden en de werkgevers, dat jaarlijks een oordeel geeft over het door het bestuur van het pensioenfonds uitgevoerde beleid en dat met betrekking tot een aantal bepaalde zaken het recht heeft om het bestuur te adviseren/akkoord te geven.

Het Verantwoordingsorgaan:

Namens de Gepensioneerden:
 Cees Verstijnen - voorzitter   (*)
 Frank Termote      (*)                                                             Stanny Buddingh'  (*)


Namens de Werknemers:
 Henri van Ruremonde

Namens de Werkgevers:
 Suzanne van Noppen


Pensioenfonds Bestuur: Het hoogste orgaan van een stichting dat verantwoordelijk is voor het bereiken van het doel van de stichting. Voor de operationele zaken is het dagelijks bestuur, bestaande uit enige bestuursleden en de directeur, verantwoordelijk.

Het Pensioenfonds Bestuur:

Namens de Gepensioneerden:
 Martien van den Hoven - voorzitter   (*)
 Rien van Berkel   (*)

Namens de Werknemers:
 Jan Adriaans - secretaris
 Stephan de Haes                                                               Mirjam van der Molen                                                     Robbert Rothkrantz  

Namens de Werkgevers:                                                           Els Janssen                                                                               vacature 

Pensioenbureau:

 

 Cor Spaans   -  directeur


Raad van Toezicht:

 Jeroen Breen  -  voorzitter                                             Vacature                                                                            Ronald Ganzeboom


*)  lid van VGC

Naar de site van Pensioenfonds Campina, klik : HIER


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail