DATA KOMENDE VERGADERINGEN 

  - Volgende vergadering Bestuur:

 is op dinsdag 24 november 2020

         (Voor het geval U wilt reageren!)  


- Algemene Ledenvergadering:

In 2020 kan er door de coronacrisis geen Algemene Ledenvergadering plaatsvinden op de gebruikelijke manier. 

Besloten is om deze vergadering schriftelijk te houden. 

In de loop van september 2020 verschijnt een speciale uitgave van onze Nieuwsbrief met daarin alle informatie die gewoonlijk tijdens de Algemene Ledenvergadering aan de orde komt.


    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail