WAT DOET DE VGC:

Het bestuur is van mening dat er in de huidige situatie nog steeds veel te doen is voor de VGC :

1  Een waakhondfunctie blijft echt nodig voor de gepensioneerden van Campina. Indexatie toezeggingen in de werkzame periode zijn wel erg gemakkelijk terzijde geschoven.

2  Ook in de Pensioenwet wordt  uitgegaan van krachtige verenigingen van gepensioneerden. Wij hebben ons daarom aangesloten bij de landelijke vereniging Koepel van Gepensioneerden,www.koepelgepensioneerden.nl

4  De VGC wil blijven zoeken naar oplossingen om de toeslagen/indexering te herstellen.

5  Door goede samenwerking binnen een Vereniging ontstaat tenminste een gesprekspartner van gewicht, richting Stichting Pensioenfonds Campina en richting Royal Friesland Campina.

6  De Pensioenwetgeving is voortdurend in beweging, ook in politieke zin. Alleen via een Vereniging van Gepensioneerden is nu invloed uit te oefenen.

8  De Vereniging is niet alleen nodig voor indexering, maar ook nodig als op een andere wijze de belangen van de gepensioneerden in gevaar worden gebracht.

9  Alleen een Vereniging kan zich (enige) kosten permitteren voor assistentie en juridische hulp bij problemen en veranderingen bij onze pensioenen.

Nog geen lid?  Wat kunt u doen?

Lid worden van de VGC ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail