De jaarlijkse contributie:

De leden-contributie bedraagt:

- voor het jaar 2018: € 20,= per jaar.

- voor het jaar 2019: € 20,= per jaar.

U ontvangt de V.G.C. Nieuwsbrief met actuele informatie omtrent pensioenen, én over de pensioensituatie van Uw pensioenfonds in het bijzonder. Tevens ontvangt U de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.


Komt een lid van onze vereniging te overlijden dan kan de echtgeno(o)t(e) lid worden. De verschuldigde contributie start vanaf het eerste volgende jaar, waarop zijn/haar partner is overleden.


Leden worden verzocht bij verhuizing of in geval van overlijden dit schriftelijk te (laten) melden bij het secretariaat van de Vereniging. 

Hier vindt de adresgegevens van de secretaris

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail