FORMULIER VOOR AANMELDING als lid of aspirant-lid van de  "Vereniging voormalige medewerkers CAMPINA"

en tevens voor machtiging van automatisch afschrijving van de jaarlijkse contributie

Naam Incassant:   Vereniging van Gepensioneerden Campina

Incassant ID:         NL 85 ZZZ 110519570000, behorend bij de bankrekening  van de V.G.C.  NL12RABO 0127077405 

Reden van betaling:  Contributie (jaarlijks)

NA INVULLING OP "VERZENDEN" drukken en de Informatie komt bij de Secretaris van de VGC.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail