Doelstellingen en Statuten


Statuten VGC per 24-06-2022 

Via bovenstaande link kunt u de statuten downloaden en printen. 

______________________________________________

Beleidsnotitie van de 'VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina', kortweg VGC:


In de statuten van de 'VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina' wordt de doelstelling van de vereniging als volgt geformuleerd:

Het doel van de Vereniging is:

  1. Het behartigen van de belangen van de leden en aspirant leden ten aanzien van pensioenaangelegenheden;
  2. Het behartigen van de belangen van de leden en aspirant leden op sociaal-economisch terrein;
  3. Het bevorderen en instandhouden van contacten tussen de leden en aspirant leden van de Vereniging.

Dit doel tracht de vereniging te bereiken door:

  • Het onderhouden van een regelmatig contact tussen Bestuur van de Vereniging, Bestuur van het "Pensioenfonds Campina"  en het Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds;
  • Het uitgeven van een periodiek, de Nieuwsbrief, ten behoeve van informatie en voorlichting aan en communicatie met de leden / aspirant leden van de Vereniging;
  • Het inwinnen van adviezen ten behoeve van de Vereniging bij terzake kundige personen of instellingen;
  • Het behartigen van de belangen van de leden en aspirant leden door vertegenwoordiging in het Verantwoordingsorgaan en het Bestuur van het Pensioenfonds
  • Het samenwerken met andere verenigingen van gepensioneerden, die een gelijksoortige doelstelling hebben;
  • Het voeren van promotie ten behoeve van de Vereniging, in de richting van de nog werkenden bij Royal Friesland Campina;
  • Het bevorderen van het onderling contact tussen de leden / aspirant leden en het activeren, dat leden en aspirant leden - waar nodig - elkaar met raad en daad kunnen bijstaan.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail