Het Bestuur van de VGC

                             is als volgt samengesteld:

_____________________________________________________________________

Voorzitter 

Toon van Hooijdonk


Aandachtsgebied:

Koepel gepensioneerden; externe          contacten
1e Secretaris

Stanny Buddingh'


Aandachtsgebied:

Verslaglegging; archiefwerkgroep; lid      Verantwoordingsorgaan
2e Secretaris 

Sjef van den Hoven


Aandachtsgebied:

Ledenadministratie
Penningmeester

Ed van Gastel


Aandachtsgebied:

Boekhouding; financiële rapportage;  inning contributieLid

Frans Savelkouls


Aandachtsgebied:

Nieuwsbrief; website; themadagen, archiefwerkgroep
Lid

Joan van Oorschot


Aandachtsgebied:

Koepel gepensioneerden; themadagen
Lid

Atze Schaap


Aandachtsgebied:

Nieuw pensioenakkoord
__________________________________________________________                      

                       Hans Jansen                      

                       Aandachtsgebied:

                       Technische ondersteuning digitale zaken

_____________________________________________________________________


Wilt U contact met de secretaris, Stanny Buddingh' ?

CONTACT


De "Vereniging van Gepensioneerden Campina", afgekort VGC, is statutair gevestigd te Veghel

en op 25-10-2001 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11051957


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail