Het Bestuur van de VGC

Per 15 mei 2021 is het bestuur als volgt samengesteld:

  Naam

   Functie

   Aandachtsgebieden

Toon van Hooijdonk

voorzitter

Koepel gepensioneerden; externe contacten

Ed van Gastel

penningmeester

Boekhouding; financiële rapportage; inning contributie

Stanny Buddingh'

1e secretaris 

Verslaglegging; archiefwerk-groep; lid Verantwoordings-orgaan

Sjef van den  Hoven

2e secretaris 

Ledenadministratie

Rien van Berkel

lid

Juridische zaken; lid Verantwoordingsorgaan

Frans Savelkouls

lid

Nieuwsbrief; website; thema-middagen; archiefwerkgroep 

Joan van Oorschot

lid

Koepel gepensioneerden; themamiddagen

Atze Schaap

lid

Nieuwe pensioenakkoord
Hans Jansen

--

Technische ondersteuning digitale zaken


Wilt U contact met de secretaris, Stanny Buddingh' ?

CONTACT

De "Vereniging van Gepensioneerden Campina", afgekort VGC, is statutair gevestigd te Veghel

en op 25-10-2001 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11051957

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail