Het Bestuur van de V.G.C.

Per 18 april 2019 is het bestuur als volgt samengesteld:

Frank Termote

Voorzitter

Veghel

06-53172098

Stanny Buddingh'

1e Secretaris verslaglegging

Aarle-Rixtel

06-53409600

Sjef van den  Hoven

2e Secretaris ledenadministratie

Nuenen

06-51584508

Ed van Gastel

Penningmeester

Vlaardingen

010-8447141

Rien van Berkel

Bestuurslid      juridische zaken

Tilburg

06-28851558

Martien van den Hoven 

Bestuurslid vertegenwoordiger       in V.O.

Veghel

06-22493596

Frans Savelkouls

Bestuurslid   Communicatie

Oisterwijk

013-5287308

Hans Jansen

Ondersteuning technisch beheer  Web-site

Mierlo

06-20491635


Wilt U contact met de secretaris, Stanny Buddingh' ?

CONTACT


De "Vereniging van Gepensioneerden Campina", afgekort V.G.C., is statutair gevestigd te Veghel

en op 25-10-2001 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11051957

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail