De jaarlijkse contributie:

De contributie bedraagt:

- voor het jaar 2021: € 8,= per jaar.

- voor het jaar 2020: € 10,= per jaar.

U ontvangt de VGC Nieuwsbrief met actuele informatie omtrent pensioenen, én over de pensioensituatie van Uw pensioenfonds in het bijzonder. Tevens ontvangt U de uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.


Aspirant-Leden worden verzocht bij verhuizing of in geval van overlijden dit schriftelijk te (laten) melden bij het secretariaat van de Vereniging. 

Hier vindt de adresgegevens van de secretaris

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail