Algemene Ledenvergadering op 19 april 2018

 te Vught

Belangrijkste besluiten:

  • De naam van de VGC Gepensioneerden Campina wordt gewijzigd in 'VGC - Belangenvereniging voormalige medewerkers Campina'
  • VGC neemt maatregelen om te voldoen aan de nieuwe wettelijke regels (van kracht vanaf 25 mei 2018) ten aanzien van persoonsgebonden informatie. 
  • Frans Lemmerlijn treedt na 11 jaar bestuurslidmaatschap terug uit het Bestuur
  • Frank Termote wordt herkozen als bestuurslid.
  • Bestuur is gedechargeerd voor Financiën van 2017.
  • Contributie 2019:  20 Euro
  • Op 18 september 2018 organiseert VGC in Tilburg een themamiddag over het onderwerp "Woonvormen voor ouderen"

Tevens Presentaties in het 2e deel:

  • Mededelingen vanuit het fonds door dir. Cor Spaans
  • Presentatie door ons lid Jos Lankveld over "Ontwikkelingen in de Zuiverlindustrie in Nederland sinds 1866 tot de 1e Wereldoorlog"


Onderstaand kunt U een kort verslag van de A.L.V. van 19 april 2018 downloaden:

ALV 2018 Kort Verslag
2018 A.L.V..pdf (65.04KB)
ALV 2018 Kort Verslag
2018 A.L.V..pdf (65.04KB)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail