Op deze Pagina worden de Actuele Zaken weergegeven :

 ____________________________________________________________________ 

Algemene Leden Vergadering 2021 

Voor het tweede jaar op rij is het helaas niet mogelijk om de Algemene Leden Vergadering (ALV) op de gebruikelijke wijze te laten plaatsvinden. Op de geplande datum van 21 april zullen de beperkingen naar verwachting nog steeds zodanig zijn, dat samenkomsten van grote groepen niet zijn toegestaan. 

Na rijp beraad heeft het bestuur daarom besloten om dezelfde oplossing te kiezen als vorig jaar, namelijk een schriftelijke ALV. Uiterlijk begin april zult u hierover een uitgebreide Nieuwsbrief ontvangen. In deze Nieuwsbrief zal al het belangrijke verenigingsnieuws te lezen zijn en u krijgt daarbij alle gelegenheid om uw stem te laten horen. 

Zoals u via de media ongetwijfeld vernomen heeft, is er eind vorig jaar door de sociale partners en minister Koolhaas een pensioenakkoord gesloten. Op dit moment is het nog volstrekt onduidelijk wat dat voor de Stichting Pensioenfonds (SPC) en dus voor u gaat betekenen. Het bestuur van SPC verdiept zich thans in de voorstellen en zal vervolgens besluiten gaan nemen over de keuzes die er dienaangaande gemaakt gaan worden.

Het bestuur van VGC heeft het voornemen om in het najaar -indien alle beperkingen zijn opgeheven - over dit onderwerp een bijeenkomst voor leden te organiseren. De directeur van SPC zal hiervoor als spreker worden uitgenodigd. Via streaming kunnen leden die niet aanwezig kunnen zijn de bijeenkomst thuis volgen. Nadere informatie hierover volgt als hier meer over bekend is.                                                                                                                                                                                     19 januari 2021                                                                     Bestuur VGC 

______________________________________________________________________

           

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail